Vào ngày 15/9/2009 Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT với đơn vị đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC). VNPT trở thành đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng bao gồm:

– Chứng thư số cá nhân (dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân)

– Chứng thư số SSL (dành cho website);

– Chứng thư số cho CodeSigning (dành cho ứng dụng).

Bảng giá cho khách hàng gia hạn hoặc chuyển đổi từ NCC khác sang VNPT CA

 

 

Tên gói dịch vụ

Organization ID Standard

Thời gian sử dụng

1 năm Tặng

06 tháng

2 năm Tặng

09 tháng

3 năm Tặng

12 tháng

4 năm Tặng

12 tháng

Giá Chứng thư số

990.000

1.798.000 1.998.000

2.498.000

Giá token

Miễn phí

Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

Giá VAT (10%)

99.000

179.800 199.800

249.800

Tổng giá

1.098.000

1.975.980 2.197.800

2.747.800

Giá khuyến mãi chỉ còn

950.000

1.650.000 1.950.000

2.450.000

 

  • Khi chuyển đổi từ nhà cung cấp khác sang thì Quý khách vẫn được giữ nguyên thời hạn còn lại của Dịch vụ và được cộng thêm thời hạn Dịch vụ của VNPT-CA

ĐĂNG KÝ MUA/GIA HẠN/CHUYỂN ĐỔI CHỮ KÝ SỐ VNPT