Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Nacencomm là một thành viên của tổng công ty Điện Tử Hà Nội – HANEL. Nacencomm smartcard technology,JSC ra đời năm 1996. Trụ sở chính tọa lạc tại số 02 Chùa Bộc – Hà Nội.

Khởi đầu là trung tâm Ứng dụng Công nghệ – Nacencomm thuộc Bộ Khoa học công nghệ. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử nghiên cứu giải pháp, triển khai, phát triển công nghệ thẻ thông minh PKI và hệ thống chữ ký số

Hiện nay, Nacencomm đã xây dựng được mạng lưới RA/ Đại lý trên toàn quốc, dần khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực chữ ký số và các giải pháp công nghệ thẻ.

 

SaU đây chúng tôi xin gửi bảng báo giá cho khách hàng gia hạn CA2 Nacencomm

 

Giá GIA HẠN dịch vụ chứng thư số dành cho Tổ chức/Doanh nghiệp

Sản phẩm

Số tháng
sử dụng

Đơn giá dịch vụ
(VNĐ)

Thuế VAT
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

 Giá khuyến mãi

chỉ còn

VID Stamp
(1024bit)

CTS dành cho DN

12

1,125,455

112,545

1,238,000

990.000

24

1,918,182

191,818

2,110,000

1.500.000

36

2,718,182

271,818

2,990,000

2.150.000