Chữ ký số FPT đã được pháp luật thừa nhận và có môt hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho việc triển khai và cung cấp chữ ký số bao gồm :

Luật giao dịch điện tử .

 • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ kỹ số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Quy đinh số 20/2007/QĐBBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành mẫu quy chế chứng thực chữ ký số.
 • Quy định số 59/2008/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số.
 • Thông tư số 37/2009/TT_BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Sử dụng chữ ký số FPT CA trong chính phủ điện tử

 • Khai báo hải quan điện tử
 • Khai báo thuế điện tử
 • Khai sinh, khai tử
 • Cấp các loại giấy tờ và chứng chỉ
 • Hệ thống nộp hồ sơ xin phép: xuất bản, xây dựng, y tế giáo dục…

Sử dụng chữ ký số FPT CA trong thương mại điện tử

 • Chứng thực danh tính người tham gia giao dịch, xác thực tính an toàn của giao dịch điện tử qua mạng Internet.
 • Chứng thực tính nguyên vẹn của hợp đồng, tài liệu…
 • Ứng dụng xác thực trong Internet banking
 • Ứng dụng xác thực trong giao dịch chứng khoán
 • Ứng dụng xác thực trong mua bán, đấu thầu qua mạng

Sau đây chúng tối xin gửi bảng báo giá đăng ký mới chữ ký số FPT CA

 

 

Tên gói dịch vụ

Dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT – CA

Thời gian sử dụng

1 năm Tặng

06 tháng

2 năm Tặng

09 tháng

3 năm Tặng

12 tháng

Giá Chứng thư số

600.000

1.200.000

1.790.000

Giá token

500.000

500.000

Miễn phí

Giá VAT (10%)

110.000

170.000

179.000

Tổng giá

1.210.000

1.870.000

1.969.000

Giá khuyến mãi chỉ còn

950.000

1.640.000

1.650.000

ĐĂNG KÝ MUA/GIA HẠN/CHUYỂN ĐỔI CHỮ KÝ SỐ FPT